Ombyggnad av Södertälje Centrum

För att förbättra resenärsmiljön och för att höja stationens kapacitet och standard bygger Tafikverket om stationen, med bland annat nya bredare plattformar, och nya plattformstak.

Bilder från:

27e mars 2018


Ett spårspringsstaket har monterats på parkeringen vid baksidan av stationen.


Än syns inte så stora förändringar här, men de håller på att schakta bort material. I lastbilen satt en tidigare kollega, som var nöjd med sin nya Scania. Där han står låg tidigare ett spår, men det försvann när dubbelspåret till Södertälje Centrum byggdes.


Vid infarten till stationen har en del nya, men säkerligen tillfälliga kontaktledningsstolpar rests.


Längre än såhär kommer vi inte! Det ser säkerligen annorlunda ut om några veckor. Vi kollar igen då!