Ombyggnad av Södertälje Centrum

För att förbättra resenärsmiljön och för att höja stationens kapacitet och standard bygger Tafikverket om stationen, med bland annat nya bredare plattformar, och nya plattformstak.

Bilder från:

27e mars 2018


Ett spårspringsstaket har monterats på parkeringen vid baksidan av stationen.


Än syns inte så stora förändringar här, men de håller på att schakta bort material. I lastbilen satt en tidigare kollega, som var nöjd med sin nya Scania. Där han står låg tidigare ett spår, men det försvann när dubbelspåret till Södertälje Centrum byggdes.


Vid infarten till stationen har en del nya, men säkerligen tillfälliga kontaktledningsstolpar rests.


Längre än såhär kommer vi inte! Det ser säkerligen annorlunda ut om några veckor. Vi kollar igen då!

30e april 2018


Såg i en Facebookgrupp som handlar om Södertälje att de höll på att riva plattformstaket, men kom tyvärr försent. Det var redan kapat och borta när jag kom dit vid halv åtta-tiden. Stoppbocken var som synes också borta.


Valborgsfirande i Stadsparken.


Rester av plattformstak...


Hållplatsläge för ersättningsbussar mot Östertälje.


Ersättningsbuss vid hållplatsen.


Mer rester av plattformstak.


Och en bild på majbrasan och fyrverkeri!

10e maj 2018


Utsikt från stationsplanen. Allt verkar nu vara bortschaktat.


Utsikt från en bit in på bussgatan.


Strax innan ersättningsbussens hållplats.


Från bussvändslingan.


Motsatt håll från samma ställe typ.


Utsikt från Hertig Carls väg.

17e maj 2018


Från stationsplan. Plattformarna har börjat ta sin form, och kontaktledningsfundament har monterats, åtminstone på gamla Stockholms-plattformen.


Stoppbockarna.


Rör och fundament är som synes anpassade för kommande plattform. Även plattformskanterna fanns uppställda längre bort, så ska försöka återkomma när det börjar synas något mer här.


Från bron på Hertig Carls Väg.


Och en sista bild innan det var dags att bege sig hemåt.

24e maj 2018


Vi börjar där vi brukar, på stationsplan. Plattformskanter har börjat dyka upp för gamla spår 5/6, och även kontaktledningsstolpar.


Lite närbild.


Lite längre bort.


Som vanligt, en sista bild!

31a maj 2018


En bra början, som vanligt samma ställe, inte mycket skillnad. Lite fyllnad under plattformen har kommit dit...


...och kontaktledningsstolpar på andra sidan.


Vid bussgatans slut.


Andra hållet.


Växlar på plats! Här syns även upplagsplatsen för mycket av materialet som kommer hit.


En siste.

Tillbaka till toppen